ביטול ההרצאות במבוא למדעי המחשב – 89-110-01-02-03: יום רביעי 5.12.18.

ביטול ההרצאות במבוא למדעי המחשב – 89-110-01-02-03: יום רביעי 5.12.18.