89-262-01: הסתברות כללית – פרופ' רודיטי - שיעור השלמה יתקיים ביום שני 10.12.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 304 אולם 1.

89-262-01: הסתברות כללית – פרופ' רודיטי -  שיעור השלמה יתקיים ביום שני 10.12.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 304 אולם 1.