8913201 אלעד עטייא חשבון אינפי' 1 שעור השלמה

יום ב', ה- 3.12.18 , שיעור השלמה בין השעות 9-11, בנין 402 כיתה 63