מלגות נעמת לסטודנטיות

מלגות נעמת לסטודנטיות

 

מדי שנה, תנועת נעמת מחלקת 180 מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון (החל משנה ב' ללימודים) ולתואר שני. גובה המלגה הינו 2,000 ₪.

בקביעת מקבלות המלגה ניתנת עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות

טכנולוגיים – מדעיים, כגון הנדסה, רפואה, מדעי המחשב, כימיה, פיסיקה, וכו', וכן לסטודנטיות הלומדות לתואר שני.

 

ראיתי לנכון להפנות את תשומת ליבך ולבקש להעביר מידע זה לסטודנטיות רלבנטיות. (על הסטודנטית להירשם ולהיות חברה בהסתדרות הכללית החדשה, המהווה חברות בנעמת). ההרשמה נעשית בסניפי מועצת הפועלים במקום המגורים הקבוע של הסטודנטית.

מצ"ב  טופס בקשה למלגה.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר נעמת באינטרנט בכתובת www.naamat.org.il

תחת הקישור "קרן מלגות". המועד האחרון להגשת בקשה למלגה בשנה זו הינו 31/12/18.

מצ"ב הטופס  נעמת

בתודה על שיתוף הפעולה,

 

                                                                                                          שירלי שביט

 

                                                                                                          מנהלת המחלקה

                                                                                                          וקרן המלגות