8923002- מבנה מחשב ביטול הרצאה

יום ד', ה- 5.12.18 ההרצאה מבוטלת