8911011, מבוא למדעי המחשב שינוי מיקום קבוע

 יום ו', 8-10 שונה מיקום ל- בנין 203 כיתה 221