89-195-01-02-03 – מתמטיקה בדידה – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 14.1.19 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 304 אולם 1.

89-195-01-02-03 – מתמטיקה בדידה – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 14.1.19 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 304 אולם 1.