8926201 הסתברות כללית פרופ' ליעם רודיטי

 יום ב' ה- 14.1.19 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11, בנין 402 כיתה 63