8926202 הסתברות כללית פרופ' ליעם רודיטי 

יום ד', ה- 16.1.19 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20 בנין 402 כיתה 63