89195 מתמטיקה בדידה 1 שיעור השלמה

 ד"ר אריה פורן יום ב',  14.1.19 בין השעות 9-11, בנין 304 כיתה 1