89-110-01-02-03: ביטול כל ההרצאות ביום רביעי 9.1.19.

89-110-01-02-03: ביטול כל ההרצאות ביום רביעי 9.1.19.