89-118-01: מבוא לחדו"א 1 – ד"ר אפי כהן: שיעור השלמה יתקיים ביום ראשון 13.1.2019 בין השעות 18:00-16:00 בבניין 507 כיתה 101.

89-118-01: מבוא לחדו"א 1 – ד"ר אפי כהן: שיעור השלמה יתקיים ביום ראשון 13.1.2019 בין השעות 18:00-16:00 בבניין 507 כיתה 101.