הודעה מתוקנת: 89-118 (מבוא לחדוא 1) ביום א', 13.1.19, בשעה 17:00 יתקיים שיעור השלמה בחדר סמינריונים (212) בבניין מדעי החיים 212.

הודעה מתוקנת: 89-118 (מבוא לחדוא 1) ביום א', 13.1.19, בשעה 17:00 יתקיים שיעור השלמה בחדר סמינריונים (212) בבניין מדעי החיים 212.