89608 קורס עיבוד וזיהוי דיבור

סטודנטים יקרים

שלום רב,

 

קורס זה ייפתח בסמסטר ב', תשע"ט:

הרצאה- 89608-01, פרופ' יוסי קשת, מר יוסי עדי, יום ד', 9-11, בנין 403 כיתה 2

תרגיל- 8960802, מר פליקס קרוק, יום ד', 12-13, בנין 105 כיתה 61

דרישות קדם הכרחיות - 89262- הסתברות כללית, 89511- למידת מכונה.

ניתן להרשם עצמאית דרך מערכת האינבר בתקופת השינויים לסמסטר ב' אשר תחל  ביום רביעי ח' אדר א', 13.2.19 ותסתיים ביום רביעי, כ"ט אדר א', 6.3.19

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב