89312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים- סמסטר ב' פתיחת קורס חדש

סטודנטים יקרים

שלום רב,

להלן פרטי הקורס:

הרצאה- 8931201, יום ג', 18-20, ד"ר אריאל רוט, בנין 604 כיתה 101

תרגיל -8931202, יום ג', 17-18, ד"ר אריאל רוט, בנין 605 כיתה 102

תרגיל -8931203, (הוגשה בקשה לפתוח את תרגיל זה), יום ג', 20-21, ד"ר אריאל רוט

דרישת קדם- תכנות מתקדם 2, 89211

מצ"ב סילבוס בקורס

ניתן לבצע רישום עצמאית בתקופת השינויים לסמסטר ב' בלבד, ביום רביעי, ח' אדר א' 13.2.19 עד יום רביעי כ"ט אדר א', 6.3.19

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב