8913204 חשבון אינפ'י 1 שיעור חזרה, רועי אבל

 יום ב', 11.2.19 בין השעות 10-12 בנין 604 כיתה 101