שינוי כיתה באופן קבוע: 89-231-07 – תרגול במערכות הפעלה – בניין 604 כיתה 62.

שינוי כיתה באופן קבוע: 89-231-07 – תרגול במערכות הפעלה – בניין 604 כיתה 62.