89-112-04: המרצה הודיע שהציונים יימסרו בע"ה מחר (13.2.19) בסביבות 12:00 למדור בחינות. נא להמתין בסבלנות.

89-112-04: אלגברה ליניארית - המרצה הודיע שהציונים יימסרו בע"ה מחר (13.2.19) בסביבות 12:00 למדור בחינות. נא להמתין בסבלנות.