תזכורת לסטודנטים תואר ראשון - נוהל מועדים מיוחדים במחלקה למדעי המחשב

החלטת המחלקה למדעי המחשב: ראה/י תקנון המחלקה.

נחסמה האפשרות להגיש בקשה למועד מיוחד דרך מערכת אינ-בר.

בקשה למועד מיוחד יש להגיש במייל: cs.office@biu.ac.il

בהצלחה בבחינות