8923107 מערכות הפעלה שינוי כיתה קבוע

יום ו' בין השעות 12-14, עבר לבנין 604 כיתה 12