89-226-03: חישוביות וסיבוכיות – ביטול הרצאה ביום חמישי 14.3.19 בשעה 12:00. מצ"ב מידע על שיעור השלמה:

89-226-03: חישוביות וסיבוכיות – ביטול הרצאה ביום חמישי 14.3.19 בשעה 12:00.

ניתן להשלים את השיעור שבוטל ביום חמישי 14.3.19 בין השעות 12:00-9:00 בבניין 402 כיתה 63 או ביום שני 18.3.19 בשעה 11:00 בבניין 604 כיתה 12.