8919709 בדידה 2 פתיחת קבוצת תרגיל חדשה

סטודנטים יקרים

 התרגול יתקיים בימי א' בין השעות 14-15 בנין 604 כיתה 105, מתרגלת רויטל וקנין

כל מי שרוצה לעבור לקבוצה זו אפשר לשלוח מייל אל: hila.greenberg@biu.ac.il בציון מס' הקבוצה החדשה, מס' קבוצת תרגיל קודמת, שם ות.ז.

כמו כן ביום א' הקרוב המתרגלת תעביר דף וסטודנט  שירצה לעבור ל'קבוצה זו ירשום את שמו ות.ז.

 

בברכה,

הילה

מזכירות המחלקה למדעי המחשב