8913308 אינפ' 2 שיעור השלמה לירז כתיב

היום יום ד' ה- 13.3.19 בין השעות 18-20 בנין 505 כיתה 3