8913306 אינפ' 2 דורון פרלמן  היום יום ד', 


שיעור ההשלמה היום יום ד' ה- 13.3.19 מבוטל