שינוי כיתה באופן קבוע: 89-608-01 – עיבוד וזיהוי דיבור – בניין 507 חדר 107.

שינוי כיתה באופן קבוע: 89-608-01 – עיבוד וזיהוי דיבור – בניין 507 חדר 107.