89-418 – סמינר לאלג' לרובוטים – ביטול שיעור ביום שלישי 14.5.19.

89-418 – סמינר לאלג' לרובוטים – ביטול שיעור ביום שלישי 14.5.19.