ביטולי הרצאות של ד"ר טניה פלוטקין:

89-581-01 – מסדי נתונים – ביטול הרצאות בימי שני 29.4.19 + 6.5.19.

89-581-02 – מסדי נתונים – ביטול הרצאות בימי שלישי 30.4.19 + 7.5.19.