8913304 חשבון אינפ'י 2 עדי לוגסי

 שיעור השלמה יום ד', ה- 10.4.19 בין השעות 18-20 בנין 304 כיתה 2