89-581-01 – מסדי נתונים –ביום שני 29.4.19 ההרצאה מתקיימת כרגיל.

89-581-01 – מסדי נתונים –ביום שני 29.4.19  ההרצאה מתקיימת כרגיל.