89-123-01-02: מודלים חישוביים – ביטול הרצאות ביום ראשון 28.4.19.

89-123-01-02: מודלים חישוביים – ביטול הרצאות ביום ראשון 28.4.19.