8932205-06 אלגוריתמים 2 ' שי גולן, שיעור השלמה


יום ד', ה- 10.4.19 בין השעות 18-20, בניין 905 כיתה 62