קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ט

סטודנטים יקרים,

להלן פרטים לגבי קורסי הקיץ שיתקיימו במחלקה למדעי המחשב בנשהל תשע"ט:

 

אלגברה לינארית 2, 89113:

הקורס יתקיים בין התאריכים 7.7.19-25.8.19 בימים א' וג', בין השעות 9-13,

מרצה: גב' תמר בראון

מתרגל: מר אריאל ויצמן

בנין 507 כיתה 5

 

אלגוריתמים 1, 89220:

הקורס יתקיים בין התאריכים 4.7.19-29.8.19 בימים ב'-11-16, יום ה'-12-17

מרצה:ד"ר צבי קופלוביץ

מתרגל מר שי גולן

יום ב', בנין 306 כיתה 111

יום ה', בנין 604 כיתה 101

 

חישוביות סיבוכיות, 89226:

הקורס יתקיים בתאריכים 24.7.19-28.8.19 בימים א' וד' בין השעות 9-14,

מרצה, ד"ר אריה פורן 

מתרגל: מר דוד מס

בנין 105 כיתה 106

כמו כן בימי א' ה- 21.7.19 וה- 11.8.19 יש צומות לכן הקורס יתקיים ביום ה' למחרת ב- 25.7.19 וב- 15.8.19 בין השעות 9-14.

 

שפות תכנות, 89310 :

הקורס יתקיים בתאריכים 24.7.19-25.8.19 בימים א' וד' בין השעות 14-17,

מרצה ומתרגל: ד"ר אריאל רוט

בנין 105 כיתה 106

כמו כן בימי א' ה- 21.7.19 וה- 11.8.19 יש צומות לכן הקורס יתקיים ביום ה'  ב- 25.7.19 וב- 15.8.19 בין השעות 14-17

רק סטודנט שנכשל בקורסים שמתקיימים בסמסטר א', יוכל לבצע רישום אינטרנטי.

אחרים יצטרכו להרשם בטופס רישום ידני, שניתן יהיה להשיג במדור תל"ם בניין 404, או במזכירות המחלקה.

הרישום יהיה אינטרנטי ויתקיים באמצע יוני 2019, הודעה תפורסם מטעם מדור תל"ם.