קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ט

סטודנטים יקרים,

להלן פרטים לגבי קורסי הקיץ שיתקיימו במחלקה למדעי המחשב בנשהל תשע"ט:

 

אלגברה לינארית 2, 89113:

הקורס יתקיים בין התאריכים 7.7.19-25.8.19 בימים א' וג', בין השעות 9-13,

מרצה: גב' תמר בראון

מתרגל: מר אריאל ויצמן

מיקום יפורסם בהמשך

 

אלגוריתמים 1, 89220:

הקורס יתקיים בין התאריכים 4.7.19-29.8.19 בימים ב' וה' בין השעות 11-16

מרצה:ד"ר צבי קופלוביץ

מתרגל מר שי גולן

מיקום יפורסם בהמשך

 

חישוביות סיבוכיות, 89226:

הקורס יתקיים בתאריכים 14.7.19-25.8.19 בימים א' וד' בין השעות 9-14,

מרצה, ד"ר אריה פורן 

מתרגל: מר דוד מס

מיקום יפורסם בהמשך

כמו כן בימי א' ה- 21.7.19 וה- 11.8.19 יש צומות לכן הקורס יתקיים ביום ב' למחרת ב- 22.7.19 וב- 12.8.19 בין השעות 9-14.

 

שפות תכנות, 89310 :

הקורס יתקיים בתאריכים 14.7.19-25.8.19 בימים א' וד' בין השעות 14-17,

מרצה ומתרגל: ד"ר אריאל רוט

מיקום יפורסם בהמשך

כמו כן בימי א' ה- 21.7.19 וה- 11.8.19 יש צומות לכן הקורס יתקיים ביום ב' למחרת ב- 22.7.19 וב- 12.8.19 בין השעות 14-17

 

הרישום יהיה אינטרנטי ויתקיים באמצע יוני 2019, הודעה תפורסם מטעם מדור תל"ם.