הודעות לשנה ג'

89-919-0189-919-01: מודלים הסתברותיים - שיעור ההשלמה יתקיים ביום רביעי 21.11.18 בין השעות 20:00-18:00, בבניין 605 כיתה 101. 15-11-2018 15:32
שינוי כיתה באופן קבוע: 89-515-01: גיאומטריה חישובית – ד"ר אסתר עזרא. בניין 408 כיתה 8. 14-11-2018 10:11
8935003 מבוא לרשתות תקשורת 12-11-2018 11:50
89-919-01: מודלים הסתברותיים - לפי בקשת הסטודנטים בוטל שיעור ההשלמה ביום שני 12.11.18. נא רשמו בפניכם כי שיעור ההשלמה יתקיים ביום רביעי 21.11.18 בשעה 18:00. המיקום יפורסם בהמשך. 11-11-2018 12:00
שינוי כיתה באופן קבוע: 89-350-03: תרגול ברשתות תקשורת – בניין 402 כיתה 63. 11-11-2018 09:28
89-919-01: מודלים הסתברותיים  - שיעור השלמה יתקיים ביום שני 12.11.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 507 כיתה 105. 11-11-2018 09:06
שינוי כיתה באופן קבוע: 89-451-01: סמינר באבטחה – בניין 505 כיתה 103. 08-11-2018 08:38
8957001 בינה מלאכותית ד"ר גלית חיים ביטול הרצאה 06-11-2018 15:11
89680 עיבוד שפות טבעיות שינוי מקום קבוע 06-11-2018 13:49
89-560-02-03: עיבוד תמונות – מצ"ב תרגולים נוספים שיתקיימו ביום רביעי 21.11.18 : 04-11-2018 12:43
8935004 מבוא לרשתות תקשורת,נפתחה קבוצת הרצאה חדשה 04-11-2018 09:27
קורס חדש: 89-506-01 - פונטיקה חיתוכית ואקוסטית - ד"ר דורון מודן 01-11-2018 12:24
תוכנית כרישים 01-11-2018 10:47