8958104 מערכות מסדי נתונים שינוי כיתה קבוע

יום ג' שינוי כיתה קבוע בין השעות 14-15 בניין 203 כיתה 221