8932205-06 אלגוריתמים 2 שי גולן, שיעור השלמה

יום ד', ה- 5.6.19 בין השעות 18-20 בנין 507 כיתה 103