89-123-03: מודלים חישוביים - ביטול הרצאה ביום רביעי 19.6.19.

89-123-03: מודלים חישוביים - ביטול הרצאה ביום רביעי 19.6.19.