89220 אלגוריתמים 1 קורס קיץ שינוי במיקום כיתה

סטודנטים יקרים

שלום רב,

 

הקורס יתקיים בין התאריכים 4.7.19-29.8.19

חל שינוי במיקום הקורס שימו לב:

יום שני 11-16, בנין 306 כיתה 111

יום חמישי, 12-17, בנין 604 כיתה 101

מרצה: דר" צבי קופלוביץ

מתרגל: מר שי עקיבא גולן

 

בהצלחה

מזכירות המחלקה למדעי המחשב