89110 מבוא למדעי המחשב תגבור

סטודנטים יקרים

שלום רב,

המחלקה למדעי המחשב קבעה 2 מועדים קבועים עבור תגבור.

8911012- יום ב', 13-15, מר אייל דיין

8911015- יום ד', 12-14, מר אייל דיין

המטרה של מועדים אלו היא לעזור לכם בלימוד החומר

ההגעה אינה חובה

אין צורך להרשם לקבוצות אלו

התגבורים יהיו באופן קבוע אלא אם יפורסם אחרת

היום יום ד', ה- 30.10.19 התגבור לא יתקיים

 

בברכה,

מזכירות מדעי המחשב