89350 מבוא לרשתות תקשורת קבוצות הרצאה ותרגיל חדשות

נפתחו קבוצות הרצאה ותרגיל חדשות:

8935005, יום ה', 14-16, בניין 211 כיתה 25

8935006, יום ה', 16-18, בניין 211, כיתה 25

 

ניתן להרשם לקבוצות אלו בתקופת השינויים הקרובה