קבוצת קורס 89110-11 - הועברה לחדר 102 בבניין מ.ישראל-604

קבוצת קורס 89110-11 - מבוא למדעי המחשב

יום ג' שעות 12:00-14:00 סמסטר א'

מרצה: מר דיין אייל

הועברה לחדר 102 בבניין מ.ישראל-604