קבוצת קורס 89110-08 - הועברה לחדר 104 בבניין מ.ישראל-507

קבוצת קורס 89110-08 - מבוא למדעי המחשב

יום ב' שעות 10:00-12:00 סמסטר א'

מרצה: מר דיין אייל

הועברה לחדר 104 בביין מ.ישראל-507