קבוצת קורס 89118-02 - מבוא לחדו"א 1 יום א' שעות 12:00-14:00 סמסטר א' מרצה: מר זגדון ישי הועברה לחדר 5 בבניין מ.ישראל-507

קבוצת קורס 89118-02 - מבוא לחדו"א 1

יום א' שעות 12:00-14:00 סמסטר א'

מרצה: מר זגדון ישי

הועברה לחדר 5 בבניין מ.ישראל-507