קבוצת קורס 89118-01 - מבוא לחדו"א 1 יום א' שעות 14:00-16:00 סמסטר א' מרצה: ד"ר כהן אפי הועברה לחדר 5 בבניין מ.ישראל-507

קבוצת קורס 89118-01 - מבוא לחדו"א 1

יום א' שעות 14:00-16:00 סמסטר א'

מרצה: ד"ר כהן אפי

הועברה לחדר 5 בבניין מ.ישראל-507