8923009 מבנה מחשב- ד"ר פנחס ויסברג

 

ביום ב', 11.11.19, יתקיים שיעור השלמה בין השעות 8:15-10:00 
מיקום יפורסם בהמשך