8921011 תכנות מתקדם 1 שינוי חדר קבוע  

יום ד', בין השעות 19-20, בניין 507, חדר 202