קבוצת קורס 89220-05 - הועברה לחדר 104 בבניין מ.ישראל-605

קבוצת קורס 89220-05 - אלגוריתמים 1

יום ג' שעות 14:00-16:00 סמסטר א'

מרצה: מר גולן שי עקיבא

הועברה לחדר 104 בבניין מ.ישראל-605