89-214-01 – מבנים אלגבריים – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211-12 אולם 25.

89-214-01 – מבנים אלגבריים – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211-12 אולם 25.