89-5993-01 – אלגוריתמיקה – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 חדר 106.

89-5993-01 – אלגוריתמיקה – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 חדר 106.