89-451-01: סמינר באבטחה – ביטול שיעור ביום ראשון 17.11.19.

89-451-01: סמינר באבטחה – ביטול שיעור ביום ראשון 17.11.19.