89-210-06-07 – תכנות מתקדם 1 – ביטול התרגולים ביום שני 11.11.19.

89-210-06-07 – תכנות מתקדם 1 – ביטול התרגולים ביום שני 11.11.19.